Phone number *6725

מרכז מידע אינטרנטי - Head Office Management System


מרכז המידע שלנו הינו כלי ניהולי אינטרנטי המאפשר לצפות בדוחות ונתונים מקופות העסק בזמן אמת. בנוסף המערכת נותנת פתרון מקיף לרשתות ומחברת את כל הקופות הממוחשבות של סניפי הרשת למערכת ניהול שליטה ובקרה . באמצעות המערכת יש למנהלי הרשת כלי תומך החלטה המאפשר לצפות ולעדכן מידע ונתונים בזמן אמת ולקבל החלטות ברמת הרשת או הסניף למקסום הריווחיות והיעילות.

המערכת כוללת:
• הצגת דוחות מכירה וניתוחים שונים לפי שעות ,ימים ,חודשים ושנים
• הצגת דוחות X ו Z יומיים כולל היסטוריה
• עדכון פריטים מוצרים ומחירונים ברמת רשת או סניף על מנת ליצור אחידות בין הסניפים השונים.
• ניהול שוטף של מלאי ומחסנים מכלל הסניפים או המחסנים השונים של הרשת כולל העברת סחורה ממחסן למחסן, עדכון מלאי מחסנים בהזנה מתעודות משלוח, חיפוש מלאי לפריט והצגה לפי מחסן .
• ניהול מועדוני לקוחות ומערכות דיוור מתקדמות לקידום מכירות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS .
• ניהול עובדים ושעות עבודה.
• הקמת מבצעים ברמת סניף או רשת
• במערכת קיים מנגנון הרשאות מתקדם המאפשר שליטה על המידע שיוצג למנהלים ועובדים השונים ברשת.
<b>דוח פדיון יומי (X) לפי סניף</b><br> <b>דוחות Z</b><br> <b>דוח מכירות שנתי</b><br> <b>ניתוח מכירות לפי שעות</b><br> <b>דוח מכירות פריטים מסוכם לפי סניף</b><br> <b>דוח מכירות פריטים</b><br>